Závory a závorky
zavory1


"Co to tady spadlo? To musíme přeskočit?" zvolal Pifík na svého Učitele.

"Kdepak, Pifíku, to bys tomu dal! To se nesmí, hned uvidíš, proč!!
zavory2 Projíždí přes cestu vlak, vidíš, i to auto  stojí!
 Ty závory jsou tam proto, aby se auta i lidi zastavili a nepřejel je vlak!

  Nejdříve musí projet vlak mezi závorami a teprve můžeme pokračovat   v cestě!
zavory3
Tak už můžeme jít!
 Pamatuj si to, Pifíku!
 A představ si, že v matematice je to stejné.
 Když uvidíš v počítání závory, nejdříve vypočítej, co  je v nich, až potom  proveď ostatní výpočet!
 A ještě ti prozradím, že v matematice neříkáme závory, ale závorky, vždyť jsou také menší!

Také je nekreslíme pruhované červenobílé, ale jen takové jednoduché obloučky.

zavory-konec-1
Podívej se na tento příkad"
První řádek bílou barvou je správný výpočet se závorkami

Když závorky odstraníme, dostaneme jiný výsledek!
To v matematice nesmí být, proto platí pravidlo o závorkách.
Když je v příkladech uvidíš, pamatuj si,  že co je v závorce, patří k sobě!
Co je v závorce vypočítej a teprve přičti k dalšímu!
www.chytredite.cz

Škola učení    info@SkolaUceni.cz