Pro malé a velké školáky, rodiče i učitele 

Start do matematiky

Kniha START do matematiky je poutavá a poučná kniha, která přiblíží a usnadní dětem pochopení matematiky. Na 240 komiksových obrázcích provází děti matematikou 1. až 3. třídy ZŠ. Zkušená autorka RNDr. Hana Daňková otevírá okno poznání dokořán a každý si dohlédne, kam je momentálně schopen a kam ho to láká. Hana…

Číst dál

Moje výstava obrazů

Potěšilo mne, když představitelé Obecního úřadu v mé rodné obci Hovězí mně nabídli uskutečnit výstavu mé práce. Nazvali ji velmi výstižně POHLED DOMŮ. Pohled domů mně už mnoho let scházel a děkuji za to, že jsem jej mohla uskutečnit právě tímto způsobem. První pohled na upravené…

Číst dál

Škola učení

Škola učení aneb jak se naučit učitJak se naučit učit je nejdůležitější poslání školy. Naše školství dospělo do okamžiku, kdy za stávajícího způsobu práce, součinnosti či spíše nesoučinnosti všech složek školství a celkové společenské atmosféry je nereformovatelné. Před několika lety se zdálo, že jsou u zrodu…

Číst dál

O mně

RNDr. Hana Daňková Studium: UK Praha, Matematika-Výtvarná výchova-Deskriptivní geometrie Rigorózní zkouška – Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava Pedagogické působení: SŠ Břeclav, Brno Gymnázium Žilina VŠDS Katedra matematiky, Žilina Výzkumná a publikační činnost: Členka Komise pro výuku matematiky a deskriptivní geometrie na VŠ technických Učebnice „Deskriptivní geometrie“–…

Číst dál