Úvod

KOMIKS
START do matematiky - komiks
Proč komiks ?
Matematika a komiks mají společné to, že nepotřebují mnoho slov.
Děti mohou mít knihu jako zábavnou a poutavou, ve které najdou informace. Pokud by se učitel nebo rodiče rozhodli probrat s dětmi postupně obrázky, získat děti, aby samy vytvářely jejich  paralelu, je téměř jisté, že tito žáci budou mít ve vyšších třídách s matematikou úspěch.
---------------------------------
Matematika spočívá na třech pilířích:
1. ČÍSLA
2. PŘEMÝŠLENÍ
3. POČÍTÁNÍ
Začátek matematiky je vytvoření čísel a rozhled o číslech zároveň i s jejich uplatněním.
Současný program výuky matematiky však bohužel začíná bodem  posledním – POČÍTÁNÍM -
 s omezeným počtem čísel a  velmi pomalým rozšiřováním číselného  oboru.
-----------------------------------
START do matematiky je knihou, jež obsahuje  stručné komiksové věty,  vhodné pro první čtení. Zároveň zcela nenásilně požaduje pochopení toho, co dítě přečetlo. Každý obrázek nebo stránka v START-u  poskytuje  námět k diskusi mezi učitelem a žákem, či rodičem a dítětem, nebo námět na domácí úkol. Obrázky jsou v každé části  přehledně  označené číslem.
Dle mého jde o užitečné čtení s porozuměním, kdy se dítě  jednak učí matematiku a jednak přemýšlet.
Kniha je koncipována nejen jako učebnice, ale také klade díky vhodným příkladům důraz na kompetenci čtení s porozuměním. Tím rozvíjí čtenářskou gramotnost a zároveň umožní jeho dobrý start do dalšího pochopení tolik obávaného světa  matematiky.

w-tisicw-carodej

.www.chytredite.cz
          
 
 

Škola učení    info@SkolaUceni.cz